Meny Stäng

Vad är hashing och digital signatur på blockchain?

Hashing hänvisar till konceptet att ta en godtycklig mängd ingångsdata, använda någon algoritm på den och generera en utdata med fast storlek som kallas hash. Ingången kan vara valfritt antal bitar som kan representera ett enda tecken, en MP3-fil, en hel roman, ett kalkylblad med din bankhistoria eller till och med hela Internet. Poängen är att ingången kan vara oändligt stor. Hashningsalgoritmen kan väljas beroende på dina behov och det finns många allmänt tillgängliga hashingalgoritmer. Poängen är att algoritmen tar den oändliga inmatningen av bitar, tillämpar några beräkningar på dem och producerar ett ändligt antal bitar. Till exempel 256 bitar.

Vad kan denna hash användas till?

En vanlig användning för haschar idag är i fingeravtrycksfiler, även kända som verifieringszoner. Detta innebär att en hash används för att verifiera att en fil inte har manipulerats eller modifierats på något oavsiktligt sätt av författaren. Om WikiLeaks till exempel publicerar en uppsättning filer tillsammans med deras MD5-hash, kan den som laddar ner filerna verifiera att de faktiskt kommer från WikiLeaks genom att beräkna MD5-hash för de nedladdade filerna, och om haschen inte matchar det som postades av WikiLeaks, då vet du att filen har ändrats på något sätt.

Hur använder blockchain hash?

Axlar används i blockkedjor för att representera världens nuvarande tillstånd. Ingången är blockkedjans fullständiga tillstånd, det vill säga alla transaktioner som hittills har ägt rum och den resulterande utmatningshashen representerar blockkedjans nuvarande tillstånd. Hashet används för att komma överens mellan alla parter om att världsstaten är en i samma sak, men hur beräknas dessa haschar faktiskt?

Den första hash beräknas för det första blocket eller Genesis-blocket med hjälp av transaktionerna inom det blocket. Den ursprungliga transaktionssekvensen används för att beräkna en blockhash för Genesis-blocket. För varje nytt block som därefter genereras används det tidigare blockets hash, liksom dess egna transaktioner, som ingång för att bestämma dess block-hash. Så här bildas en blockchain, varje ny block-hash pekar på block-hash som kom tidigare. Detta hashing-system säkerställer att ingen transaktion i historiken kan manipuleras, för om någon del av transaktionen ändras, så kommer hash för blocket det tillhör, och varje hash av följande block som ett resultat. Det skulle vara ganska enkelt att fånga någon manipulation som ett resultat, eftersom du bara kan jämföra hash. Detta är bra eftersom alla i blockchain bara behöver komma överens om 256 bitar för att representera blockchainens potentiellt oändliga tillstånd. Ethereum-blockkedjan är för närvarande tiotals gigabyte, men blockkedjans nuvarande tillstånd, från och med denna inspelning, är denna hexadecimala hash som representerar 256 bitar.

Vad sägs om digitala signaturer?

Digitala signaturer, som riktiga signaturer, är ett sätt att visa att någon är den de säger att de är, förutom att vi använder kryptografi eller matematik, vilket är säkrare än handskrivna signaturer som lätt kan smides. En digital signatur är ett sätt att bevisa att ett meddelande kommer från en specifik person och ingen annan, till exempel en hackare.

Digitala signaturer används idag över hela Internet. Varje gång du besöker en webbplats via ACTPS använder du SSL, som använder digitala signaturer för att skapa förtroende mellan dig och servern. Det betyder att när du besöker Facebook.com kan din webbläsare kontrollera den digitala signaturen som följde med webbplatsen för att verifiera att den faktiskt härstammar från Facebook och inte från någon hackare.

I asymmetriska krypteringssystem genererar användare något som kallas ett nyckelpar, vilket är en offentlig nyckel och en privat nyckel med en känd algoritm. Den offentliga nyckeln och den privata nyckeln är associerade med varandra genom någon matematisk relation. Den offentliga nyckeln är avsedd att distribueras offentligt för att fungera som en adress för att ta emot meddelanden från andra användare, såsom en IP-adress eller en hemadress. Den privata nyckeln måste hållas hemlig och används för att digitalt signera meddelanden som skickas till andra användare. Signaturen ingår i meddelandet så att mottagaren kan verifiera den med avsändarens offentliga nyckel. På detta sätt kan mottagaren vara säker på att endast avsändaren kunde ha skickat detta meddelande. Att skapa ett nyckelpar är analogt med att skapa ett konto i blockchain, men utan att behöva registrera någonstans. Ganska cool. Alla transaktioner som körs på blockchain signeras också digitalt av avsändaren.

För att sätta ihop allt kunde det inte finnas någon blockchain utan hash och digitala signaturer. Hashing ger ett sätt för alla i blockchain att acceptera världens nuvarande tillstånd, medan digitala signaturer ger ett sätt att säkerställa att alla transaktioner endast görs av rättmätiga ägare. Vi litar på dessa två egenskaper för att säkerställa att blockchain inte har skadats eller äventyrats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *